Ruten:

Ruten er 5.37 km lang og skal gennemløbes 8 gange for marathon og 4 gange for halvmarathon.

For at få distancen til at passe startes første runde på stien ved Hovedgaden 16 for marathon og ved Hovedgaden 24 for halvmarathon.

Der skiftes omløbsretning efter hver runde. Underlaget er hovedsageligt asfalt, men der vil også være lidt grus og lidt fortov på hver runde. Turen er relativt flad med en enkelt stigning på hver runde.